Fotografie Charlene Goud

Jan Foudraine

Psychiater psychotherapeut schrijver         

Amsterdam, 25 februari 1929 – 27 februari 2016

“Ik behandel geen patiënten, ik ontmoet mensen”

Wie is van hout…een gang door de psychiatrie  1971

Tijdens zijn specialisatie psychiatrie in Leiden en Amsterdam raakt Foudraine geïnteresseerd in de sociale psychiatrie zoals deze in Amerika door bekende psychiaters als o.a.Thomas Szasz en Frieda Fromm-Reichman werd ontwikkeld.
In 1961 wordt Foudraine uitgenodigd om in de psychiatrische kliniek ‘Chestnut Lodge’ in Amerika te komen werken.
Hij blijft er zes jaar en zet een experiment op waarin mensen niet langer als patiënten worden behandeld, maar samen met de stafleden een leerschool vormen.
In 1971 doet hij verslag in zijn opzienbarende boek Wie is van hout…een gang door de psychiatrie.
Het boek is een felle aanklacht tegen de medicalisering van de psychiatrie, waarin het zoeken naar hersenziektes als oorzaak van psychische klachten centraal staat.
Het is een hartstochtelijk pleidooi voor een humanere omgang met mensen met mentale problemen.
Foudraine draagt het boek op aan:

‘Hen die mij deelgenoot hebben gemaakt van de diepte van hun wantrouwen en eenzaamheid.’

Het boek krijgt wereldwijde erkenning en wordt in zeven talen gepubliceerd. In Nederland werden al spoedig 200.000 exemplaren verkocht door uitgeverij Ambo, die het aandurfde dit boek van een toen totaal onbekende psychiater te publiceren.

Sleuteltekst Nederlandse en Vlaamse Cultuurgeschiedenis 2008

In 2008 is Wie is van hout… opgenomen in de selectie van duizend boeken die de sleutelteksten vormen van de Nederlandse en Vlaamse Cultuurgeschiedenis en die zijn opgenomen in de basisbibliotheek van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DNBL)

Jubileumuitgave 50 jaar met voorwoord Paul Verhaeghe 2021

 

U kunt het boek hier direct bestellen

In 2021 brengt Uitgeverij Ambo|Anthos 50 jaar na de eerste publicatie een jubileumuitgave uit van Wie is van hout…
Paul Verhaeghe, doctor in de klinische psychologie, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Gent en auteur van Identiteit en Intimiteit, schrijft een nieuw voorwoord.
Hij stelt dat als de psychiatrie al een toekomst heeft deze ligt in een psychotherapeutische, psychosociale aanpak, zoals Foudraine die al zo lang geleden bepleitte. Hij eindigt:

En ja de toekomst is ernstig, maar wil je íets van Foudraine leren, dan dit: hij is nooit hopeloos.’

Lees hier het voorwoord van Paul Verhaeghe ©

Biografie 2021

U kunt het boek hier direct bestellen

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Wie is van hout… geeft Ambo|Anthos Neerlandicus Dr. Alex Rutten de opdracht een biografie over Foudraine te schrijven.
In 2021 verschijnt tegelijk met de jubileumuitgave van Wie is van hout…de biografie Jan Foudraine…psychotherapeut, onderzoeker, schrijver. In de informatieve verhalende biografie wordt nauwgezet Foudraine’s leven en zijn zoeken naar de zin van het bestaan beschreven. Eerst in de psychiatrie en later in de oosterse filosofie.

Lees hier een fragment uit de biografie

Psychotherapie

Tot het einde van zijn leven heeft Foudraine onvermoeibaar gepleit voor de psychotherapie.
Als vrijgevestigd psychotherapeut heeft hij tot 2015, een jaar voor zijn dood, gewerkt.
In 1997 beschrijft Foudraine zijn wijze van werken als psychotherapeut, samen met zijn cliënten in Bunkerbouwers… ontmoetingen met afgeslotenen
Hij doet hierin opnieuw een felle aanval op de macht van de medische, biologische psychiatrie en de farmaceutische industrie.
Binnen drie maanden beleeft het boek zijn vijfde druk, gevolgd door een pocketuitgave onder de titel Bunkerbouwers…een hartstochtelijk pleidooi voor de psychotherapie

Mystiek, bewustzijn

‘Is this all there is?’
Het grote succes van Wie is van hout… en de opschudding die het wereldwijd teweeg bracht, riep in Foudraine de vraag op: ‘Is this all there is?’
Eind jaren zeventig begint zijn zoektocht naar een antwoord. Eerst bij de westerse filosofen om uit te komen bij de mystiek en de Oosterse filosofie.
Hij beschrijft zijn zoektocht in Oorspronkelijk gezicht… een gang naar huis
Hij onderzoekt bewustzijn, advaita vedanta, non-dualiteit. Het brengt hem onder meer in contact met Bhagwan Shree Rajneesh, later Osho genoemd, Jiddu Krishnamurti, Alexander Smit en Tony Parsons. Hiervan doet hij in tien boeken verslag.

Metanoia…over psychiatrie, psychotherapie en bevrijding 2004

In dit boek uit 2004 geeft Foudraine een kernachtige verhelderende samenvatting van zijn werk en zoektocht.

Bibliografie

1971 · Wie is van hout …een gang door de psychiatrie
1979 · Oorspronkelijk gezicht… een gang naar huis
1980 · Bhagwan … Notities van een discipel
1981 · Meester/antimeester
            Titel volgende drukken: Bhagwan, Krishnamurti, Jung
1982 · Struikelen over Waarheid
1983 · Bhagwan Shree Rajneesh… een introductie
1985 · Wie is van Licht
1988 · Jaren van voorbereiding
1990 · Het dolgedraaide brein. Oltmans in discussie met Foudraine
1997 · Bunkerbouwers… ontmoetingen met afgeslotenen
1998 · De man die uit zijn hersenen zakte…vingerwijzingen van een mysticus
2004 · Metanoia… over psychiatrie, psychotherapie en bevrijding

Fotografie Gerard Wagemakers

Marijke Foudraine-Kranenburg

“Alleen als je je volkomen nieuw voelt, kun je iets nieuws scheppen.”

J. Krishnamurti

Marijke Foudraine-Kranenburg, is curator van de nalatenschap van haar overleden echtgenoot Jan Foudraine.

Ze gaf inzage in de persoonlijke stukken voor de biografie Jan Foudraine, psychotherapeut, onderzoeker, schrijver. Geschreven door Dr. Alex Rutten in opdracht van uitgeverij Ambo|Anthos.

Luister hier naar de podcast voor een interview met Marijke.

Ze verheugt zich dat steeds meer mensen weigeren een etiket opgeplakt te krijgen als ze willen onderzoeken hoe ze ervoor staan in hun leven en zich daar soms ongemakkelijk bij voelen.
De vragen laten zich echter niet beantwoorden door het geven van een etiket en het voorschrijven van een ‘pilletje’.
Marijke vindt het boeiend om samen met mensen hun vragen te onderzoeken.

Hier kun je de podcast beluisteren van Ewout Kattouw, voorzitter Stichting Pill in gesprek met Marijke over psychiatrie en psychisch lijden.

Ze heeft een onderwijsachtergrond en volgde diverse managementopleidingen en trainingen.
Voor de Baak ontwikkelde ze leergangen gericht op strategisch leiderschap in een steeds sneller veranderende maatschappelijke en geopolitieke context.
Ze volgde trainingen in hypnotherapie waardoor je vanuit een dieper bewustzijn naar je leven kunt kijken en je diepste drijfveren kunt ontdekken.
Veel mensen, onder wie studenten en jonge kunstenaars, heeft ze zo kunnen begeleiden.

Momenteel is Marijke bezig de herinneringen aan haar leven en de veertig jaar die ze met Jan deelde, op papier te zetten.
Marijke heeft een brede werk- en bestuurservaring onder meer als:

  • program director de Baak instituut voor leider- en ondernemerschap VNO-NCW
  • bestuursvoorzitter Van Ede Foundation, Van Ede & Partners voor loopbaanbegeleiding
  • mede-oprichter, voorzitter Stichting Papageno, voor kinderen met autisme
  • oprichter Stichting Bewust Sterven, voor stervensbegeleiding

Voor contact en meer informatie:  marijke@foudraine.com

 

 

Website gemaakt met door Marcel Drilling